Nasza Oferta


Świadczymy usługi w zakresie:

Kompleksowego wykonawstwa obiektów budowlanych,

Wykonawstwa instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,

Wykonawstwa instalacji bezpieczeństwa,

Wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych,

Opracowań wytycznych, kosztorysów budowlanych, programów funkcjonalno-użytkowych,

Opracowań dokumentacji projektowych.

 

Aktualności

<< <  Strona 3 z 35  > >>

02 - 12 - 2018
27.11.2018r. po raz kolejny 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu powierzył spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  CONTROL NET wykonanie "Konserwacji i przeglądu technicznego systemów alarmowych (SA), systemów kontroli dostępu (SKD), telewizyjnych systemów nadzoru (CCTV) co 6 miesięcy (dwa razy w roku) w danej jednostce wojskowej lub instytucji, z tym, że konserwacja i przegląd techniczny w drugim półroczu obejmie wszystkie czynności wynikające z przeglądu rocznego, realizacji tzw. pogotowia technicznego do usuniecia awarii powstałych w SA, SKD, CCTV lub ich częściach składowych na każde zgłoszenie w trakcie obowiązywania umowy, wymianie lub naprawie części i urządzeń zleconych przez Zamawiającego każdorazowo po otrzymaniu zamówienia".
02 - 12 - 2018
W listopadzie 2018 r. została podpisana kolejna umowa ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury na realizację zamowienia publicznego  pn. "Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem urządzeń dla zadania inwestycyjnego "doposażenie elektronicznych systemów zabezpieczeń w budynkach nr 1,6,10,19, pomieszczeniu Dowódcy warty OWC (bud nr 30) oraz biura przepustek (bud nr 75) w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Ostroroga 35" - sprawa 76/2018 nr. zad. 01607".


Produkty

Zapraszamy do zaznania się z paletą produktów oferowanych przez Controlnet Sp. z o.o.