Nasza Oferta


Świadczymy usługi w zakresie:

Kompleksowego wykonawstwa obiektów budowlanych,

Wykonawstwa instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,

Wykonawstwa instalacji bezpieczeństwa,

Wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych,

Opracowań wytycznych, kosztorysów budowlanych, programów funkcjonalno-użytkowych,

Opracowań dokumentacji projektowych.

 

Aktualności

<< <  Strona 3 z 36  > >>

16 - 02 - 2019
Po raz kolejny AMW Sinevia Sp.z o.o. powierzyła spółce Control Net Sp.z o.o. wykonanie zadania inwestorskiego pn. "Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach rozbudowy systemów alarmowych budynków magazynowych na terenie JW. Skład Krapkowice, zadanie nr 21208". Podpisanie umowy nastapiło 13.02.2019r.
16 - 02 - 2019
Zarząd spółki CONTROL NET Sp.z o.o. informuje, iż 13.02.2019r. została podpisana umowa z AMW Sinevia Sp.z o.o.  na wykonanie zadania pn. "Wykonanie instalacji teletechnicznych i alarmowych oraz elektrycznych w budynku Sztabowo-Biurowym nr 4 dla potrzeb WCKM, przy ul. 6 Sierpnia 92 w Łodzi - zadanie 11748".


Produkty

Zapraszamy do zaznania się z paletą produktów oferowanych przez Controlnet Sp. z o.o.