Categories: General
      Date: 25 - 09  - 2019
     Title: Wrocław Hallera
20.09.2019r. AMW Sinevia Sp.z o.o. powierzyła spółce CONTROL NET Sp.z o.o. wykonanie umowy dla zadania inwestorskiego pn. "Roboty budowlane dla zadania nr 21373 i 21857 w ramach przebudowy sieci energetycznych wraz ze stacją transformatorową oraz remontu sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu".

20.09.2019r. AMW Sinevia Sp.z o.o. powierzyła spółce CONTROL NET Sp.z o.o. wykonanie umowy dla zadania inwestorskiego pn. "Roboty budowlane dla zadania nr 21373 i 21857 w ramach przebudowy sieci energetycznych wraz ze stacją transformatorową oraz remontu sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu".