Categories: General
      Date: 16 - 02  - 2019
     Title: Krapkowice alarmy
Po raz kolejny AMW Sinevia Sp.z o.o. powierzyła spółce Control Net Sp.z o.o. wykonanie zadania inwestorskiego pn. "Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach rozbudowy systemów alarmowych budynków magazynowych na terenie JW. Skład Krapkowice, zadanie nr 21208". Podpisanie umowy nastapiło 13.02.2019r.

Po raz kolejny AMW Sinevia Sp.z o.o. powierzyła spółce Control Net Sp.z o.o. wykonanie zadania inwestorskiego pn. "Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach rozbudowy systemów alarmowych budynków magazynowych na terenie JW. Skład Krapkowice, zadanie nr 21208". Podpisanie umowy nastapiło 13.02.2019r.